แบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “โยคะบนเตียง จะตื่น จะนอน ก็ผ่อนคลายได้ทุกวัน”

เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียน 9.30 น.) รูปแบบกิจกรรมผ่าน Zoom


*หมายเหตุ ผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมพร้อมกับเด็กๆหรือไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้ตามปกติ