หากต้องการลงขายสินค้ากับทาง Sook กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนขายสินค้ากับ Sooklife โดยทีมงานจะตรวจสอบพิจารณาสินค้าและแจ้งผลการสมัครภายใน 7-14 วันทำการ

  จะเป็นชื่อสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ Sooklife

  อัพโหลดรูปภาพสินค้าของคุณมาที่ระบบขนาดไม่เกิน 2 mb (.jpg, .png)

  คุณได้รับข่าวสารจาก Sooklife จากที่ใด

  เพื่อนแนะนำ/ศึกษาด้วยตัวเองค้นหาโดย GoogleFacebook Sooklife

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 081-7318270

  ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  ของ.ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์กิจการสร้างสุข

  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สสส.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์และ ความจำเป็นของ สสส. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลจากท่าน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  ของ.ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์กิจการสร้างสุข

     กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สสส.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน
  บุคคล ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ
   (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์และ
  ความจำเป็นของ สสส. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
  บุคคลจากท่าน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
  ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  อ่านเพิ่มเติม