S__108027915-01-01

ขั้นตอนที่ 1: สำคัญ! กรุณาทำความเข้าใจกติกาก่อนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องคุณสมบัติ
– ทริปสำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุ 7-12 ปี
– ทริปสำหรับวัยรุ่น/วัยทำงาน อายุ 25-49 ปี
– ทริปสำหรับผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป
– ทริปสำหรับทุกวัย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. ผู้เข้าร่วมต้องสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มกิจกรรมได้ทาง: LINE: @SOOK

3. กรอกข้อมูลตามจริงให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่มีเครื่องหมาย *

4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้

5. สามารถสมัครได้ 1 สิทธิ์ ไม่เกิน 3 รายชื่อ สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/คน ดังนี้
– ทริปครอบครัวรับจำนวน 10 ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 3 ท่าน)
– ทริปกลุ่มอื่นๆ รับสมัคร ทริปละ 25 ท่าน

6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ถึง 30 มิ.ย. 66 เวลา 18.00 น.

7. การคัดเลือก ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลของผู้สมัครในประเด็น เหตุผลในการสมัคร ความคาดหวัง และคำถามพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยคัดเลือกจากลำดับการสมัครก่อนหลัง

8. ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการ *งดพิจารณา และ/หรือตัดสิทธิ์การเข้าร่วม* กรณีตรวจสอบพบว่า
– แจ้งข้อมูลเท็จ
– ข้อมูลไม่ครบถ้วน
– ส่งข้อมูลนอกเวลาที่กำหนดรับสมัคร
– การกระทำใด ๆ อันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์กิจการสร้างสุข

9. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทาง http://www.facebook.com/Sookcenter ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเดียวกัน 
** ทริปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
** ไม่เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากมีกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง ซึ่งอาจมีแดดจัดหรือฝนตกในช่วงที่ทำกิจกรรม
** จะมีการเดินเที่ยวชมไปตามที่ต่าง ๆในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรพกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาด้วย เช่น ร่ม พัด หมวก พัดลม ยาดม หน้ากากป้องกันฝุ่น ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 081-731-8270
(ติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2: สมัครสมาชิก SOOK ผ่าน Line: @sook หรือ คลิ๊กที่รูปด้านล่าง (สามารถสมัครหลังกรอกใบลงทะเบียนได้)