ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม SOOK Travel 2023

  ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม


  ส่วนที่ 2: ข้อมูลเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะทริปที่... เท่านั้น)  ส่วนที่ 3: เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  ข้าพเจ้า “ยินยอม” ให้เก็บรวบรวม ใช้ โอน เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูลทาง e-mail , Line ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ จาก SOOK Enterprise หรือศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  SOOK Enterprise หรือศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขออนุญาตบันทึกภาพและวิดีโอกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมหรือหลักสูตร ต่อไป

  สำคัญ! กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุมากกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกศูนย์กิจการสร้างสุข สามารถสมัครได้ทาง …
  3. กรอกข้อมูลตามจริงให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่มีเครื่องหมาย *
  4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้
  5. สามารถสมัครได้ 1 สิทธิ์ ไม่เกิน 2 รายชื่อ สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/คน
  6. เปิดรับสมัครวัน – เวลา – และปิดรับสมัครวัน – เวลา –
  7. การคัดเลือก ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลของผู้สมัครในประเด็น เหตุผลในการสมัคร ความคาดหวัง และคำถามพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยคัดเลือกจากลำดับการสมัครก่อนหลัง
  8. ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการ *งดพิจารณา และ/หรือตัดสิทธิ์การเข้าร่วม* กรณีตรวจสอบพบว่า
  – แจ้งข้อมูลเท็จ
  – ข้อมูลไม่ครบถ้วน
  – ส่งข้อมูลนอกเวลาที่กำหนดรับสมัคร
  – การกระทำใด ๆ อันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์กิจการสร้างสุข
  9. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทาง …. ตั้งแต่วัน…. เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง http://www.facebook.com/Sookcenter
  ** ทริปนี้เหมาะสำหรับ….
  ** ไม่เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากมีกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง ซึ่งอาจมีแดดจัดหรือฝนตกในช่วงที่ทำกิจกรรม
  ** เนื่องจากมีกิจกรรม….
  ** จะมีการเดินเที่ยวชมไปตามที่ต่าง ๆในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรพกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาด้วย เช่น ร่ม พัด หมวก พัดลม ยาดม หน้ากากป้องกันฝุ่น ฯลฯ

  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 081-731-8270
  (ติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เท่านั้น)