SOOK Caravan เล่านิทานสัญจร ครั้งที่ 4 “Children’s Day”

“วันเด็ก” เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน 
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันเด็ก 2566 นี้ SOOK ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พาน้องๆอายุ 3-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานแห่งความสุข “Play เพลิน Learn รู้” 21st century skills ที่จะพาคุณหนู ๆ ไปเล่นสนุกกับกิจกรรม เพลิดเพลินด้วยการเล่านิทาน และเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมได้จริง อาทิ

– “Play” พาคุณหนูเล่นกิจกรรมสนุกสนาน เสริมทักษะจินตนาการ
– “เพลิน” ร่วมฟังนิทานสดจาก คุณครู Juliet นักเล่านิทานมืออาชีพ เล่านิทานจาก แอปพลิเคชัน Me Books
– “Learn รู้” Workshop กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการ 21st century skills 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เหมาะสำหรับผู้ปกครอง และน้องๆ อายุ 3 – 10 ปี
 2. เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !  ไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. จำนวน 1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้

รอบการเล่านิทาน : เวลา 10.00 น. / 13.00 น. / 15.00 น. (รอบละ 30 ครอบครัว)

*กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด ทางผู้จัดจะใช้ระบบสุ่มรายชื่อและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกลับตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

  รอบกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม


  Question

  ฉันให้ความยินยอมเพื่อการเก็บ ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับทางการตลาดของทาง SOOK Enterprise

  ฉันให้ความยินยอมในการบันทึก ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม "SOOK CARAVAN เล่านิทานสัญจร" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในช่องทางต่างๆของ SOOK Enterprise

  ดาวน์โหลด "Me Books" ก่อนร่วมกิจกรรม

  Digital Interactive Books มุ่งให้พ่อแม่-คนใกล้ชิดกับเด็ก ใช้พลังการอ่าน เสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว