กิจกรรม Sook Activities ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

  เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วม

  ข้อความอธิบายภาพ

  ข้อความอธิบายภาพ

  ข้อความอธิบายภาพ

  ข้อความอธิบายภาพ

  ส่วนที่ 1 : แบบสำรวจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

  ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ส่วนที่ 3: ยืนยันให้สิทธิ์บันทึกและเผยแพร่
  SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ขออนุญาตบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม/หลักสูตร ต่อไป

  ข้าพเจ้า "ยินยอม" ให้ข้อมูลเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงส่งข้อมูลทาง e-mail , Line ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ จาก SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  รายละเอียดกิจกรรม :

  1. เมนูลูกรัก กินได้ โภชนาการดี

  🔗 มาสร้างพฤติกรรมการทานอาหารให้ลูก เพื่อสร้างนิสัยและพฤติกรรมการทานอย่างถูกวิธีและมีโภชนาการครบถ้วน

  🤱SOOK ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ มาเรียนรู้หลักการและแนวทางจัดเตรียมอาหารให้ลูกทานได้และมีโภชนาการที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเมนูอาหารสำหรับคุณลูก ช่วยให้มีแนวทางเตรียมมื้ออาหารที่ดีต่อกายใจ พร้อมสาธิตการเตรียมมื้ออาหารให้ลูกน้อย

  Live นี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  🍌การสร้างเป้าหมายในการทำอาหารให้ลูกทาน 

  🥬ผลกระทบจากการบริภาคอาหารต่อระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม

  🌽หลักการเตรียมอาหารให้ลูกได้โภชนาการครบ+ดูแลโลกได้ 

  🍠แนวทางและเทคนิคการเตรียมอาหารให้ลูก

  🍉แนะนำเมนูอาหารหลัก และ เมนูอาหารว่าง สำหรับลูก 

   กิจกรรมนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณเเม่ที่ดูเเลเรื่องพัฒนาการทางการรับประทานอาหารของลูกวัย 6-12 ปี

  👩‍💼 วิทยากร คุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ (พลอย) เจ้าของเพจ Deliconscious – อร่อยอย่างมีสติ Natural Chef เชี่ยวชาญด้านอาหารธรรมชาติ นักเขียน และนักเคลื่อนไหวด้านอาหารยั่งยืน

  2. แปลงร่างด้วยพลังหม่ำ

  🔗 ถึงจะเป็นเด็กก็สร้างสุขนิสัยในการรับประทานที่ส่งผลระยะยาวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะ มาเติบโตอย่างสมวัยและยั่งยืนกันเถอะ
   
  👧 SOOK ชวนมาปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ด้วยการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะผ่านนิทาน อาหารมีมื้ออะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร (มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น) กับนิทาน “ทุกมื้ออร่อยจัง”
  Live นี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
  👀พื้นฐานความรู้โภชนาการที่ถูกต้อง
  🍝การเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย
  🥗สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
  🥬รู้จัก “อาหารต้องระวัง” (Junk Food)
  🧮รู้จักอาหารพลังงานสูง และคุณค่าทางอาหารน้อย ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
   
  กิจกรรมนี้เหมาะกับน้องๆ หนูๆ ที่อยากรู้เรื่องการกินผ่านนิทานน่ารักๆ จาก SOOK
   
  👩‍💼 วิทยากร คุณจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ (คุณตุ๊ก) หัวหน้า โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม

  3. เสริมแกร่ง..วัยเก๋า กินให้ถูก กระดูกแข็งแรง

  🔗 วัยเก๋าพร้อมปรับตัวรึยัง มาเรียนรู้แนวทางการกินดีต่อสุขภาพ ที่ปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันเถอะ

  👩‍🦳SOOK ชวนวัยเก๋า มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปลอดภัย และชะลอความถดถอยของสภาพร่างกายได้ แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาพร้อมกับอายุที่สูงขึ้น แต่เราทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง พร้อมสาธิต เมนูสุขภาพง่าย ๆ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ 

  Live นี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  🦳สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและการกินของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

  🥬ความเชื่อผิด ๆ และพฤติกรรมการกินที่มักเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ของผู้สูงวัย 

  🥦ผลกระทบของพฤติกรรมการกินผิดวิธีที่มีผลต่อสุขภาพ 

  🌽หลักการ/เทคนิค/แคล็ดลับ/สัดส่วน การปรุงอาหารให้ถูกปาก ดีต่อสุขภาพ 

   กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพและอยากมีสุขภาพที่เเข็งแรง

  👩‍💼 วิทยากร คุณแววตา เอกชาวนา (คุณแวว) นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดีวันละ 400 กรัม และนักวิชาการมากประสบการณ์ เจ้าของเพจ กินดี by แวว

  4. หมักซอสถั่วเหลืองกินเอง ความเค็มที่พอดีกับใจ

  🔗  ความเค็มส่งผลอย่างไรกับร่างกาย ทำไมกินเค็มถึงไม่ดี ไลฟ์นี้มีคำตอบ 

  🔍SOOK ชวนเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับความเค็ม ใน “วิชาซอสศึกษา” มาเรียนรู้การหมักซอสถั่วเหลืองกินเอง ความเค็มที่เลือกได้ จากหนังสือ “คู่มือกินดี EAT GOOD GUIDE” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของความเค็ม ผ่านเครื่องปรุงหลากชนิด และความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มและสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะด้านโภชนาการที่ทำได้ด้วยตนเอง

   Live นี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  🧂ความเค็มกับผลกระทบของโซเดียมที่มีผลต่อร่างกาย 

  🧉เรียนรู้เครื่องปรุงรส ความแตกต่าง ฉลาก  ปริมาณเครื่องปรุงรสเสริมทักษะการทำเครื่องปรุงรสด้วยตัวเอง  

  กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำความรู้จักกับความเค็มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านโภชนาการ

  👩‍💼 วิทยากร คุณอัจจิมา ปรัชญาอนันต์ (คุณป๋วย) นักกำหนดอาหารและเชฟเจ้าของ Little Sunshine Cafe ร้านโฮมเมดของนักกำหนดอาหารที่ปรุงจานอร่อยสุขภาพดี