SOOK Caravan เล่านิทานสัญจร ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 – 12.30 น.
อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

SOOK ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พาน้องๆอายุ 3-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานแห่งความสุข “ฟัง เล่า นิทานสัญจร” พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก SOOK Enterprise อาทิ
– ร่วมฟังนิทานสดจากพี่ไดโนนักเล่า เล่านิทานจาก แอปพลิเคชัน “Me Books”
– Workshop ระบายสีเสริมทักษะคุณหนู
– แลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่านิทานจากนักเล่ามืออาชีพ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับผู้ปกครอง และน้องๆ อายุ 3 – 10 ปี
 2. เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !  ไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. จำนวน 1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้

*จำนวนจำกัด รับ 20 ครอบครัวเท่านั้น

*กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด ทางผู้จัดจะใช้ระบบสุ่มรายชื่อและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกลับตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม


  Question

  ฉันให้ความยินยอมเพื่อการเก็บ ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับทางการตลาดของทาง SOOK Enterprise

  ฉันให้ความยินยอมในการบันทึก ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม "SOOK CARAVAN เล่านิทานสัญจร" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในช่องทางต่างๆของ SOOK Enterprise

  ดาวน์โหลด "Me Books" ก่อนร่วมกิจกรรม

  Digital Interactive Books มุ่งให้พ่อแม่-คนใกล้ชิดกับเด็ก ใช้พลังการอ่าน เสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว