เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับไปภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566