นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 Sook เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่บังคับใช้กับเรา

1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ตามกำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เรารวบรวมและได้รับในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ลูกค้าของเรา เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.4 มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคู่ไปกับประกาศอื่นๆ ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามโอกาสเฉพาะ เมื่อเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเพื่อให้คุณทราบอย่างถ่องแท้ว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและทำไม

1.5 โดยการคลิกหรือตรวจสอบ “สมัคร” “ฉันเห็นด้วยกับ นโยบายของ Sook” “ฉันเห็นด้วยและยินยอมในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้และภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sook” หรือข้อมูลที่คล้ายกันที่หน้าการสมัครของ Sook คุณรับทราบว่าคุณต้องได้รับการแจ้งเตือน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณได้ตกลงและยินยอมต่อการรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้และภายใต้ข้อกำหนดนี้

1.6 เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคตจะถูกโพสต์ไว้ในหน้านี้และสำหรับการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น (ตามความเหมาะสมและ/หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย) โดยจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณยังมีการใช้บริการต่อไป การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือการใช้บริการ รวมถึง การสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ร่วมกับประกาศอื่นๆ ข้อกำหนดในสัญญาและเงื่อนไขการยินยอม ที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเรา และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

1.8 คุณสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูโดยไม่ต้องให้รายละเอียดส่วนตัว อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องสมัครบัญชีหากคุณต้องการที่จะใช้บริการ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถรวบรวมได้จากคุณ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานที่มีข้อมูลหรือเมื่อรวมเข้าด้วยกันกับข้อมูลอื่น สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.2 ในระหว่างการใช้บริการของแพลตฟอร์มและการให้บริการเราอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดังนี้

(a) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ, เพศ, รูปประจำตัว, หรือ วัน เดือน ปีเกิด

(b) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่การจัดส่ง, อีเมล หรือ เบอร์โทร

(c) ข้อมูลบัญชี เช่น สมุดบัญชี หรือ รายละเอียดการชำระเงิน

(d) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงินเข้าออกและรายละเอียด อื่นๆ ของสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม

(e) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบประเภทและเวอร์ชั่นบราวเซอร์ การตั้งค่าโซนเวลาและตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชั่นปลั๊กอินของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลประจำตัวของอุปกรณ์มือถือระหว่างประเทศ ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลอื่นๆ และเทคโนโลยีอื่นๆ

(f) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ผู้ใช้และรหัสผ่าน, การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อ, ความชอบความสนใจ, ความคิดเห็น, การตอบแบบสอบถาม

(g) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มสินค้าและบริการ หรือการดูเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม

(h) ข้อมูลตำแหน่ง เช่น เมื่อคุณถ่ายภาพหรือแชร์ตำแหน่งกับเราในรูปแบบภาพหรือวิดีโอและอัปโหลด ลงบนเนื้อหาแพลตฟอร์ม

(i) ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เช่น ไฟล์เสียงเมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาด้วยเสียงของเรา และคุณสมบัติใบหน้า และร่างกายอื่นๆ และเสียงของตัวคุณเองและ/หรือบุคคลอื่นที่แสดงอยู่ในวิดีโอของคุณเมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอไปยังแพลตฟอร์ม และ

(j) ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ความชอบของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา และบุคคลที่สามของเราและความชอบในการสื่อสารของคุณ
 

 

2.3 ระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน จากสถานการ์ต่อไปนี้

(a) เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

(b) เมื่อคุณสมัครบริการใดๆ หรือสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม

(c) เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นใดๆ บนแพลตฟอร์มหรือบริการ

(d) เมื่อคุณบันทึกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

(e) เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นแชทบนแพลตฟอร์ม

(f) เมื่อคุณสมัครรับสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารทางการตลาดจากทางเรา

(g) เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือ แบบสำรวจ

(h) เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญใดๆ บนแพลตฟอร์ม

(i) เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มด้วยการเชื่อมต่อจากบริการภายนอก อย่างเช่น Facebook หรือ Google

(j) เมื่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มอื่นโพสต์ความคิดเห็นบนเนื้อหาที่คุณอัปโหลดบนแพลตฟอร์มหรือเมื่อ คุณโพสต์ความคิดเห็นบนเนื้อหาของผู้อื่นที่ถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

(k) เมื่อมีบุคคลที่สามร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์ม

(l) เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เกมส์บนมือถือ (รวมไปถึงเกมส์ Augmented Reality) บนแพลตฟอร์ม และ
(m) เมื่อคุณโต้ตอบกับเราแบบออฟไลน์ รวมไปถึงเมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนบริการลูกค้าจากภายนอก ของเรา 

2.4 ระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์มและการใช้บริการ คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าให้โอนย้ายข้อมูล ส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามมาที่ Sook ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประกาศอื่นๆ

2.5. คุณต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด คุณต้องอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ เรามีสิทธิ์ขอเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของเรา

2.6 เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราโดยสมัครใจ หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขออภัยหากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณมาให้เราหรือถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในภายหลัง เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่คุณได้

2.7 คุณอาจจะเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาถึงเราได้ตลอดเวลาตามคำที่อธิบายไว้ด้านล่าง

2.8. หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลที่สามกับเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับ ความยินยอม ใบอนุญาตและการอนุญาตที่จำเป็นจากบุคคลที่สามเพื่อแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูล ส่วนบุคคลให้เราและเพื่อให้เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.9. หากคุณสมัครเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือเชื่อมโยงบัญชี Sook ของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือใช้คุณสมบัติโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของ Sook เราอาจ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งคุณได้ให้ไว้กับโซเชียลของคุณโดยสมัครใจ ตามนโยบายของ ผู้ให้บริการและเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือผ่านทางบุคคลที่สามอาจถูกใช้โดยเราหรือแบ่งปันกับหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม(รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ให้บริการของพวกเขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศของคุณ, ผู้ขายบุคคลที่สามและผู้ใช้รายอื่น) เพื่อวัตถุประสงค์บางประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ :

(a) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(b) เพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทน บริการลูกค้าภายนอกของเรา

(c) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อที่คุณส่งผ่านแพลตฟอร์ม (การชำระเงินที่คุณดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม สำหรับสินค้าไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของเรา)

(d) เพื่อส่งมอบสินค้าที่คุณซื้อผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับคุณ (ตัวอย่างเช่น ส่งไปยังผู้จัดส่งหรือซัพพลายเออร์ของเราไม่ว่าสินค้าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคล ภายนอก

(e) เพื่ออัปเดตคุณเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคล ภายนอกและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า

(f) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

(g) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการฉ้อโกง

(h) เพื่ออำนวยความสะดวกในการลบสิ่งของต้องห้ามและควบคุมรายการออกจากแพลตฟอร์มของเรา

(i) เพื่อดูแลบัญชีของคุณ (ถ้ามี) กับเรา

(j) เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่คุณทำทางออนไลน์

(k) เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

(l) เพื่อปรับปรุงเลย์เอาต์หรือเนื้อหาของเพจ แพลตฟอร์ม และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้

(m) เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม

(n) เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา

(o) เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณโดยคุณอาจพบว่ามันมีประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่คุณร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ขายของเราหรือบุคคลที่สาม หากคุณระบุว่าคุณไม่ได้คัดค้านการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้;

(p) เพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้หรือโปรไฟล์ของคุณบนแพลตฟอร์ม

(q) เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถระบุตัวตนของคุณ (ผ่านทาง “ค้นหาเพื่อนของฉัน” หรือฟังก์ชันอื่นที่คล้ายคลึงกัน) ในฐานะผู้ใช้บริการ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผู้ใช้รายอื่นและเชื่อมต่อ กับพวกเขาบนแพลตฟอร์มและเพื่อสนับสนุนฟังก์ชั่นการเข้าสังคม

(r) เพื่อโปรโมตบริการและใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่คุณสามารถเลือกที่จะอัปโหลดหรือออกอากาศบนแพลตฟอร์มของเราและจะประเมินได้บนอินเทอร์เน็ต และอาจแชร์โดยสาธารณะ (ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของเรา) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาและ การตลาดของเราเพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์ม

(s) เพื่อดำเนินการกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การดำเนิน การบังคับใช้และคำขอให้ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม

(t) เพื่อแสดงบนกระดานคะแนนบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเกมมือถือหรือกิจกรรมอื่นใด

(u) เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณตามข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา (ไม่ว่าจะกับเราหรือบุคคลที่สาม) เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงเป้าหมายและ/หรือเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

(v) เพื่อส่งเอกสารทางการตลาดหรือส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ขายของเรา
หรือบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว (เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับเอกสารเหล่านี้) และ

(w) เราอาจดำเนินกระบวนการตัดสินใจทันทีตามวัตถุประสงค์ใดๆ เหล่านี้

 
3.2. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณรับทราบและยินยอมให้ Sook แบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน  แต่ไม่จำกัดเฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลรวม เราอาจดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เลือก ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อคาดเดาความสนใจของผู้ใช้และให้ข้อมูลที่ตรงเป้าหมายและ/ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากขึ้นโดยอาศัยข้อมูลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ภายนอกแพลตฟอร์ม

(b) การโฆษณาตามพฤติกรรม เราอาจร่วมมือกับบุคคลที่สามที่เลือกใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อหารูปแบบ บางอย่างที่จะอำนวยความสะดวกในการโฆษณาที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่เลือก

3.3. คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยใช้ฟังก์ชันยกเลิกการสมัคร ภายในสื่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจาก บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

3.4. ในสถานการณ์พิเศษ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผย นั้นจำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับและคำขอ

3.5. เราอาจแบ่งปันและอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามและ บริษัท ในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการอำนวยความสะดวก ในการใช้บริการของคุณ การทำธุรกรรมกับคุณ การจัดการบัญชีของคุณและความสัมพันธ์ของเรากับคุณ ทำการตลาดและปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำขอทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพวกเขา เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามและ บริษัทในเครือของเรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น

3.6. หากคุณอยู่ในประเทศไทยเราอาจถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ออกนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 1. การเพิกถอนความยินยอมในการใช้งาน การเปิดเผย การจัดเก็บและ/ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

4.1. คุณสามารถแจ้งถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้งาน การเปิดเผย การจัดเก็บและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น
ได้ตลอดเวลา

4.2. โปรดทราบว่าหากคุณแจ้งเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้งาน การเปิดเผย การจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะให้บริการแก่คุณต่อไป หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับคุณและเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เราไม่ให้บริการต่อหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ 
สิทธิ์ตามกฎหมายและการเยียวยาของเราสงวนไว้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์ดังกล่าว

 1. อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

  5.1. สิ่งสำคัญคือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปได้และเพื่อให้เราสามารถให้บริการได้ คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับ คุณนั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือล้าสมัย

5.2. คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าถึงบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์ม

5.3. เราดำเนินการเพื่อแบ่งปันการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามและบริษัท ในเครือของเราซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงจำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1. คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมไว้หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้ เปิดเผย จัดเก็บหรือประมวลผลโดยเราภายในปีที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามคำขอของคุณเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ

6.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลสำหรับการดึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของคุณ

6.3. เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่คุณร้องขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆแก่คุณหรือทำการแก้ไขตามที่คุณร้องขอโดยทั่วไปเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้การคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกฎหมาย)

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การคัดลอก
การดัดแปลง การกำจัด การสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยนหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้แนะนำมาตรการทางการบริหารทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเช่น:

(a) การจำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลที่ต้องการการเข้าถึง

(b) การบำรุงรักษาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

(c) ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure sockets Layer) 128 บิตเมื่อประมวลผลรายละเอียดทางการเงินของคุณ

7.2. หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิดโปรดติดต่อเราทันที

7.3. อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและกำลังตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่เสมอ

7.4. รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจสำคัญสู่บัญชีของคุณ โปรดใช้ตัวเลขตัวอักษรและอักขระพิเศษที่ไม่ซ้ำกันและอย่าเปิดเผยรหัสผ่าน Sook ของคุณกับใครก็ตาม หากคุณใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณและผลที่ตามมา หากคุณสูญเสียการควบคุมรหัสผ่าน คุณอาจสูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งไปยัง Sook นอกจากนี้คุณยังอาจถูกดำเนินการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากคุณมีเหตุที่เชื่อว่ารหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกคุณควรติดต่อเราทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจะได้รับการเตือนให้ออกจากระบบบัญชีของคุณและปิดเบราว์เซอร์เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่แชร์เสร็จแล้ว

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม

8.2. เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับคุณทันทีที่มีเหตุสมควรที่จะถือว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปและไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

 

 1. การรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

9.1 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

9.2 เมื่อคุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่ง โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

(a) ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

(b) ประเภทเบราว์เซอร์

(c) หน้าเว็บที่คุณเข้าชมก่อนที่คุณจะมาที่แพลตฟอร์ม

(d) เพจภายในแพลตฟอร์มที่คุณเยี่ยมชม; และ

(e) เวลาที่ใช้ในเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์มเวลาและวันที่เข้าถึงและสถิติอื่นๆ

 

9.3 ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์บริการและสินค้าที่เรามีให้

9.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์เฉพาะและช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นและเพื่อให้บริการและแพลตฟอร์มสะดวกและเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น

9.5 คุณอาจสามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดไปที่เอกสารความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

9.6 เว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของเรา ช่วยให้เราสามารถนับผู้ใช้ที่ดูหน้าเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจความชอบและความสนใจของคุณได้ดีขึ้น

นโยบายการคืนเงิน

เรามีนโยบายการคืนสินค้าภายใน  30 วันซึ่งหมายความว่าคุณมีเวลา 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อขอคืนสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับ ไม่มีการสวมใส่หรือไม่มีการใช้งานใดๆ พร้อมแท็กและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมยังต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อด้วย

หากต้องการเริ่มการคืนสินค้าคุณสามารถติดต่อเราได้ที่  sookenterprise@thaihealth.or.th หากการส่งคืนของคุณได้รับการยอมรับ
เราจะส่งป้ายกำกับการส่งคืนรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีและสถานที่ที่จะส่งพัสดุของคุณ สินค้าที่ส่งกลับมาหาเราโดยไม่ได้ทำเรื่องขอคืนสินค้าก่อนจะไม่ได้รับการยอมรับ

คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาสำหรับคำถามเกี่ยวกับการคืนสินค้าที่ sookenterprise@thaihealth.or.th

ความเสียหายและปัญหา

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณที่แผนกต้อนรับและติดต่อเราทันทีหากสินค้ามีข้อผิดพลาดเสียหาย ชำรุด หรือหากคุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้ประเมินปัญหาและทำให้ถูกต้อง

ข้อยกเว้น / สินค้าที่ไม่สามารถคืนสินค้าได้

สินค้าบางประเภทไม่สามารถคืนได้ เช่น สินค้าที่เน่าเสียง่าย (เช่น อาหาร ดอกไม้ หรือพืช) สินค้าสั่งทำพิเศษ (เช่น คำสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าเฉพาะบุคคล) และสินค้าดูแลส่วนตัว (เช่น สินค้าความงาม) นอกจากนี้เรายังไม่รับคืนวัตถุอันตราย, ของเหลวไวไฟ, หรือก๊าซ

โปรดติดต่อหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ขออภัยเราไม่สามารถรับคืนสินค้าลดราคาหรือบัตรของขวัญได้

การแลกเปลี่ยน

วิธีที่เร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการคือ การคืนสินค้าที่คุณมีและเมื่อมีการยอมรับการคืนสินค้าแล้วให้ทำการซื้อแยกต่างหากสำหรับสินค้าใหม่

การคืนเงิน

เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับและตรวจสอบการคืนสินค้าของคุณแล้วและแจ้งให้คุณทราบว่าการคืนเงินได้รับการอนุมัติหรือไม่ หากได้รับอนุมัติคุณจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสำหรับธนาคาร หรือ บริษัทบัตรเครดิตของคุณในการดำเนินการและคืนเงินด้วย

นโยบายการจัดส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการจัดส่ง (“ เงื่อนไขการจัดส่ง”)

เมื่อเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่ง (“ ข้อกำหนดในการจัดส่ง”) คุณ (“ ลูกค้า”“ คุณ”“ ของคุณ”) แสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งสามารถทำข้อตกลงและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณได้อย่างถูกต้อง โดยการลงทะเบียนและใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้และนโยบายทั้งหมดของแพลตฟอร์มจะถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างอิง

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจัดส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่คุณซื้อบนแพลตฟอร์ม

 1. คำจำกัดความและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำจำกัดความ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 จะใช้กับเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้

 1. การมีส่วนร่วมของบริการจัดส่ง

2.1 ข้อตกลงของคุณ : คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ตลอดจนแนวทางประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้หรือแนวทางคำประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำได้ตลอดเวลาและถือว่าคุณรับทราบและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม การใช้บริการจัดส่งของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่ข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้หรือการแก้ไขข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้หรือแนวทางคำประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำใดๆ ถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.2 ขอบเขตของการจัดส่ง: ข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้ใช้กับบริการต่อไปนี้ซึ่งเราอาจมีให้สำหรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม (เรียกรวมกันว่า “การจัดส่ง”) รวมถึง: (i) การจัดส่งถึงประตูบ้าน (ii) การจัดส่งไปยังคะแนนสะสม; และ (iii) รับหรือรวบรวมผลตอบแทน

2.3 นโยบายและข้อจำกัดเฉพาะบริการ: เราอาจเผยแพร่นโยบายและกฎที่ควบคุมการจัดส่งบนแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา ในการใช้บริการจัดส่งต่อไปแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายและกฎที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่ง ตามดุลยพินิจของเราอาจจำกัดเส้นทางการจัดส่งและจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดส่งเป็นครั้งคราวโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกับพัสดุใดๆ ที่อยู่ในความดูแลหรือการครอบครองของเราในช่วงเวลาการแนะนำหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดดังกล่าว

 1. การจัดส่งสินค้า

3.1 ที่อยู่: จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องส่งไปยังผู้รับที่ระบุชื่อเป็นการส่วนตัว เราจะพยายามจัดส่งไม่เกิน 2 ครั้งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ

3.2 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เรียกเก็บและขนาดของสินค้าตามที่ผู้ขายระบุ ณ เวลาที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์มและคำนวณตามอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เราเผยแพร่เป็นครั้งคราว

3.3 การติดตาม: คุณสามารถติดตามสถานะของการจัดส่งได้ที่หน้า “ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน” ของแพลตฟอร์ม

3.4 ระยะเวลาการจัดส่ง: การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความพร้อมของสินค้าและเวลาในการจัดส่งสินค้าของผู้ขาย เราจะใช้ความพยายามทางการค้าที่สมเหตุสมผลในการจัดส่งสินค้าตามตารางการจัดส่งปกติของเรา ระยะเวลาการจัดส่งทั้งหมดที่ระบุเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งไม่ว่าจะกรณีใด

3.5 ใบเสร็จรับเงิน: ในกรณีที่คุณไม่ได้รับสินค้าภายในวันที่จัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้คุณต้องแจ้ง Sook ภายใน 3 วันหลังจากวันที่จัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้ผ่านทางการติดต่อที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม หาก Sook ไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายใน 3 วันนับจากวันจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ จะถือว่าคุณได้รับสินค้าแล้ว

3.6 ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดส่ง: หากคุณปฏิเสธหรือเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดส่งสินค้า (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคุณหรือความผิดของผู้ขาย) หรือชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อและหากไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์หรือวิธีการแก้ไขอื่นใดที่มีให้กับผู้ขาย คำสั่งซื้อและการจัดส่งอาจถูกยกเลิก

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การใช้ข้อกำหนดนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ
 2. ข้อจำกัดการใช้บริการ จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาและทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้และลูกค้าที่ถูกระงับอย่างถาวรหรือชั่วคราวจากการใช้บริการใดๆ ไม่สามารถใช้บริการได้แม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 ก็ตาม
 3. เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป: การยินยอมของคุณ

(a) เพื่อเข้าถึงและ/หรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลาและการตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยสุจริต และ

(b) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ คุณจะต้องยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 1. รายละเอียดสินค้า: แม้ว่าเราจะพยายามให้คำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า แต่เราจะไม่รับประกันว่าคำอธิบายดังกล่าวนั้นจะถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด
 2. ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศทั้งหมดจะต้องเสียภาษีเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาเสนอขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า