หนังสือ 7 Life Processes พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ

฿380.00

รหัสสินค้า 9786163933607 หมวดหมู่สินค้า , ป้ายกำกับ ,

หนังสือ 7 Life Processes พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ

ผู้เขียน : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

จุดเด่นหนังสือ : นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมอปอง เป็นแพทย์มนุษยปรัชญาและแพทย์องค์รวม หมอปองมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและการบำบัดรักษา มีชื่อเสียงจากหนังสือเล่มแรกคือ “12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ” จัดพิมพ์เมื่อปี 2563 หนังสือได้รับการตอบรับอย่างดีในกลุ่มพ่อแม่และโรงเรียนแนวการศึกษาทางเลือก

หนังสือ “7 Life Processes พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ” มีเนื้อหาต่อเนื่องกับหนังสือเล่มแรก โดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของกาย จิต และสมองที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นร่างกายของเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีตามวัย ย่อมส่งผลดีต่อสมองและการเรียนรู้ แต่หากเด็กมีความผิดปกติทางกาย โดยเฉพาะระบบการย่อยอาหาร ที่มีผลจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมและระบบการศึกษาที่บีบคั้น สมองและการเรียนรู้ของเด็กย่อมติดขัด ส่งผลร้ายถึงขั้นเจ็บป่วยทั้งกาย จิต และสมอง ตั้งแต่วัยเด็กและต่อเนื่องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

มีสินค้าอยู่ 49

มีสินค้าอยู่ 49

สินค้าที่เกี่ยวข้อง