ลดราคา!

Package ทัวร์ “รักแห่งสยาม…ใหม่” (One Day Trip)

฿1,250.00

รหัสสินค้า sert660103 หมวดหมู่สินค้า ,

Package ทัวร์ “รักแห่งสยาม…ใหม่” (One Day Trip) นำโดย อ.สุภาพ ดีรัตนา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

รับเลย สิทธิประโยชน์พิเศษจาก SOOK ดังนี้

  • สมาชิก sooklife 1 ปี
  • ของที่ระลึกจาก SOOK Enterprise มูลค่ารวมกว่า 500 บาท

รายละเอียด Package:

Package ทัวร์ “รักแห่งสยาม…ใหม่” (One Day Trip)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชวังสราญรมย์ และพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
จำกัดจำนวน 20 ท่าน

“จินตนาการด้านอุดมคติที่เนื่องกับจิตวิญญาณหรือชีวิตด้านใน จุดเชื่อมต่อระหว่างยุคสมัย คติที่ยึดโยงการสร้างวัด ศาสนสถาน และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญสู่ความเป็นสยามใหม่” -สุภาพ ดีรัตนา-

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ ศาสนศิลป์ และประวัติศาสตร์ ศาสนสถาปัตยกรรมศิลป์ที่เต็มไปด้วยปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญอันเนื่องกับประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะทั้งไทย ขอม และญี่ปุ่น ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ย้อนเวลาไปในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบแผ่กว้างซึ่งได้รับอิทธิพลแนวคิดจากต่างชาติทั้งตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลที่ลงลึกถึงศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ ผ่านคติแห่งธรรมยุตินิกายที่พระองค์เป็นผู้ริเริ่มน้อมนำเข้ามาและฝังรากลึกในตัวเราแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นบันทึกอันล้ำค่าแห่งประวัติศาสตร์ศิลป์ทุกด้าน ทุกมิติ เป็นการฟื้นฟูศิลปกรรมสมัยโบราณและบันทึกสยามเก่าไว้ในตัวเอง พร้อมกับเปิดตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในสยามใหม่ นี่คือการสื่อสารหรือส่งข้อความแบบหนึ่งที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงบอกว่าเรามีอะไรสืบทอดมาและมีอะไรใหม่ ร่วมถอดความหมายแห่งสัญลักษณ์ กำแพงจักรวาล สัตตบริภัณฑ์คีรี การปรากฏตัวของเขาพระสุเมรุทั้งในรูปแบบเชิงประจักษ์และเชิงสัญลักษณ์ การรับและส่งอิทธิพลให้กับการสร้างหมู่รัตนมณเฑียรใหม่

พระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชวังสราญรมย์ ตัวแทนความสง่างามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแผ่นดินแห่งสยาม ให้มิติที่ชัดเจนในการตระเตรียมเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ พระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเตรียมการให้มีวัด วัง สวนหรืออุทยาน อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่อย่างแท้จริง ทรงสร้างพระราชอุทยานแห่งนี้เพื่อมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (พระอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้น) แล้วพระองค์จะประทับเป็นพระเจ้าหลวง ช่วยแนะนำข้อราชการแผ่นดิน ณ พระราชวังสราญรมย์ แต่เสด็จสวรรคตก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เป็นคติแรกที่มีการสร้างพระราชอุทยานในพระราชวัง ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมพันธุ์ไม้ต่างประเทศรวมถึงสวนสัตว์แห่งแรก จุดประกายขยายโอกาสด้านการศึกษาและสันทนาการด้วย “ทวีปัญญาสโมสร” จากพระราชวิสัยทัศน์และความรักความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นี่คืออีกหนึ่งหมุดหมายที่เริ่มแปลงโฉม เปิดตัวสู่สยามใหม่ในสายตานานาประเทศ โดยใช้สถานที่แห่งนี้รับรองแขกบ้านแขกเมืองจนได้การยอมรับและกล่าวถึงจากเจ้านายหลากหลายประเทศ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง