ลดราคา!

Package ทัวร์ “รักยิ่งใหญ่ที่กว้างกว่าพ่อมีต่อลูกหรือหลาน” (One Day Trip)

฿1,250.00

รหัสสินค้า sert660102 หมวดหมู่สินค้า ,

Package ทัวร์ “รักยิ่งใหญ่ที่กว้างกว่าพ่อมีต่อลูกหรือหลาน” (One Day Trip) นำโดย อ.สุภาพ ดีรัตนา วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

รับเลย สิทธิประโยชน์พิเศษจาก SOOK ดังนี้

  • สมาชิก sooklife 1 ปี
  • ของที่ระลึกจาก SOOK Enterprise มูลค่ารวมกว่า 500 บาท

รายละเอียด Package:

Package ทัวร์ “รักยิ่งใหญ่ที่กว้างกว่าพ่อมีต่อลูกหรือหลาน” (One Day Trip)
วัดเทพธิดารามวรวิหาร และ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

จำกัดจำนวน 20 ท่าน

“ไม่ใช่แค่ความรักคู่ที่เป็นพ่อกับลูกหรือหลาน แต่เกินไปจากนั้น การเปิดพื้นที่ของวัดเทพธิดารามฯ และ วัดราชนัดดารามฯ เป็นความกล้าหาญชาญชัยอย่างมหาศาล ลบภาพประตูผี ความกลัวผีปีศาจร้าย ทำให้คนที่กลัวได้ใจชื้น ได้มีหลังพิงทางจิตวิญญาณ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป”   -สุภาพ ดีรัตนา

ออกเดินทางกันต่อที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อพระราชทานเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชธิดา พระองค์หญิงวิลาส หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ผู้ซึ่งเป็นเลขาส่วนพระองค์ มีหน้าที่สำคัญยิ่งคือถือกุญแจพระคลังในซึ่งเปรียบเสมือนตู้เซฟของแผ่นดิน สัมผัสความรักที่พระบรมชนกนาถมีต่อพระราชธิดา และความรักรูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีต่อการทำงานเพื่อบ้านเมือง และความรักระหว่างมิตรบริวาร รวมถึงชาวต่างชาติที่มีพระองค์หญิงเป็นศูนย์กลาง และความรักอันกว้างใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวมีต่อราษฎรผ่านวัดเล็กๆแห่งนี้

การปรากฏของวัดเทพธิดารามสามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในใจ ปลุกปลอบขวัญกำลังใจให้ผู้คน ราวกับช่วยไล่ผี ปัดรังควาญ เจือจางความกลัวพื้นที่ “ประตูผี” เป็นการเปลี่ยนมุมมืดหรือเปิดซอกหลืบของพระนคร ที่สำคัญคือเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในจิตใจที่ให้ความสำคัญกับสตรี การปรากฏโฉมครั้งแรกของคติแห่งมาตาธิปัตย์ในยุครัตนโกสินทร์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ชมศิลปกรรมแบบ “พระราชนิยม” หรือ “วัดนอกอย่าง” คือนอกแบบแผนไทยประเพณีดั้งเดิม ร่วมถอดความหมายแฝงในสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลทางศิลปะจีนอันอ่อนช้อยงดงาม สะท้อนถึงความประภัสสรแห่งความรัก อิสตรี และความเชื่อ ร่วมสัมผัสห้วงเวลาเชื่อมต่อส่งผ่านจากสยามโบราณสู่สยามใหม่ ค้นพบร่องรอยแห่งสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ด้วยเป็นวัดที่ท่านเคยจำพรรษาและแต่งบทกลอนไว้มากมายรวมถึง “รำพันพิลาป” ที่นอกจากจะงดงามด้านวรรณศิลป์แล้ว ยังเป็นแหล่งส่งต่อข้อมูลสำคัญของวัดแห่งนี้และเรื่องราวสำคัญของยุคสมัยอีกด้วย

วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งได้รับการฟูมฟักดูแลและถอดแบบจากพระองค์หญิงวิลาส หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพแทบทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งความรู้ความสามารถเชิงศิลปะวัฒนธรรม กิจการงานบ้านเมือง รวมถึงกุญแจพระคลังในที่องค์หญิงวิลาสถือก็ได้ถูกส่งต่อให้พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วัดราชนัดดารามเป็นอีกวัดที่เราจะเห็นคติมาตาธิปัตย์ได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับวัดเทพธิดารามแต่ศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดราชนัดดารามเป็นแบบ “วัดในอย่าง” คือยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทยประเพณี ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ทำให้เราได้สัมผัสความอิ่มเอิบผาสุกสูงสุดของยุคสมัยที่ได้ชื่อว่าเป็น The happiest moment of creative calm ผ่านองค์พระประธาน ที่เปี่ยมไปด้วยความอ่อนช้อยงดงามสมกับความเป็นคติมาตาธิปัตย์ จิตรกรรมฝาผนังที่มีความหมายแฝงอันลึกซึ้ง ความสวยงามยิ่งใหญ่ของโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลก แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือ ใจความสำคัญของความเป็นมาตุคามหรือ “แม่” แห่งจิตวิญญาณ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต้องการส่งทอดปริศนาธรรมให้สังคม