12 senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

฿220.00

รหัสสินค้า 9786163932945 หมวดหมู่สินค้า ,

เขียนโดย นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล อุปนายกสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาไทย เนื้อหาอธิบายการเลี้ยงดูเด็กโดยการพัฒนาผ่าน 12 ผัสสะตามแนวมนุษยปรัชญา ได้แก่ กายสัมผัส ผัสสะแห่งชีวิต การเคลื่อนไหว การทรงตัว การรู้กลิ่น การรับรส การมองเห็น ความอุ่น การได้ยิน ภาษา ความคิด และความมีตัวตน การที่พ่อแม่ส่งเสริมผัสสะให้ลูกได้ถูกต้องตามช่วงวัย จะสร้างรากฐานที่ดีและสร้างความมั่นคงให้กับลูก เด็กเติบโตเจริญงอกงามทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เป็นเด็กดี มีความสุข พัฒนาทั้ง IQ และ EQ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมดุลในชีวิตทุกด้าน

มีสินค้าอยู่ 49

มีสินค้าอยู่ 49

สินค้าที่เกี่ยวข้อง