ฮิวแมนนิจูด Humanitude

฿220.00

รหัสสินค้า 9786163932761 หมวดหมู่สินค้า , ป้ายกำกับ

หลักการของ Humanitude คือการดูแลด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ ความอบอุ่น อ่อนโยน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยสามารถนำวิธีการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งผู้รับการดูแล และผู้ให้การดูแลได้อย่างน่าอัศจรรย์

มีสินค้าอยู่ 50

มีสินค้าอยู่ 50

สินค้าที่เกี่ยวข้อง