สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์

฿180.00

รหัสสินค้า 9786163932617 หมวดหมู่สินค้า ,

ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ กับบุคลากร 11 คนจากทุกทวีป เริ่มเปิดตัว กลุ่ม Constellation ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและเชื่อมประสานการแก้ไขปัญหาเอดส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก พวกเขาใช้มุมมองเรื่องความเป็นมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาที่สังคมโลกเผชิญร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายรู้จักรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ถ่ายทอด แบ่งปัน และสนับสนุนกัน พวกเขาไม่อบรมสั่งสอน แต่เน้นชื่นชมจุดแข็งให้ชุมชนประเมินตนเองและเรียนรู้จากการลงมือทำ มุ่งเน้นให้ทุกคนมองเห็นจุดแข็งที่ดีภายในตัวเอง ชื่นชมจุดแข็งของชุมชน ให้ชุมชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราว แบ่งปันข้อมูล และส่งเสริมให้คนมีส่วนสนับสนุนกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน สู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งที่ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้เหมาะกับหน่วยงาน องค์กร ผู้ทำงานเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาการทำงานชุมชนให้สำเร็จโดยทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

มีสินค้าอยู่ 50

มีสินค้าอยู่ 50

สินค้าที่เกี่ยวข้อง