กิน ดื่ม พลังชีวิต

฿285.00

ผู้เขียน : นคร ลิมปคุปตถาวร

สำนักพิมพ์ : SOOK Publishing

หนังสือ กิน ดื่ม พลังชีวิต  ชวนเราทำเรื่องอาหารและการกินให้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญอีกครั้ง เนื้อหาในเล่มแสดงความเชื่อมโยงเรื่อง “เกษตร อาหาร พลังชีวิต และสุขภาพดี” ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเมื่อพืชผักที่ปลูกและเนื้อสัตว์ที่จับหรือเลี้ยง มาจากระบบการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ จะทำให้เราได้อาหารที่มีพลังจากธรรมชาติที่เปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต และพลังชีวิตในอาหารนี้เองที่ช่วยบำรุง บำบัด และเยียวยาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเราให้มีสุขภาพดี สุขสดชื่น และอายุยืนนาน

อาหารเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารและการกินไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร การประกอบอาหาร ตลอดจนถึงการกินอาหาร  คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า เรากินอาหาร เพราะร่างกายต้องการ “พลังงาน (Energy)” จากกระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อขับเคลื่อนชีวิตเท่านั้น แต่ทำไมอาหารทั่วไปทุกวันนี้ ถึงทำให้เราเจ็บป่วยและซึมเซาล่ะ

แท้จริงแล้ว

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา ต้องการได้รับ “พลังชีวิต (Life Force)” จากอาหารด้วย

พลังชีวิตคืออะไร

อาหารแบบไหนที่มีพลังชีวิต

จากประสบการณ์ของ ปริ๊นซ์-นคร ลิมปคุปตถาวร และผู้มีประสบการณ์การดูแลสุขภาพและบำบัดความเจ็บป่วยด้วยอาหาร ยืนยันว่า  “พลังชีวิต” จากอาหาร

ท้ายบทแต่ละบทยังได้แนะวิธีปลูกอาหารที่มีพลังชีวิตไว้ในบ้านง่ายๆ ฉบับคนขี้เกียจ

มาเปลี่ยนการ กิน  ดื่ม สารพิษ เป็น กิน ดื่ม พลังชีวิต กันดีกว่า

มีสินค้าอยู่ 56

มีสินค้าอยู่ 56

สินค้าที่เกี่ยวข้อง