แบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ฟลูออไรด์ ยอดผู้พิทักษ์ในช่องปากยามค่ำคืน”

เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. รูปแบบกิจกรรมผ่าน Zoom


*หมายเหตุ ผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมพร้อมกับเด็กๆหรือไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้ตามปกตินะคะ