เราทุกคนต่างมีพื้นที่ในใจที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เราจึงควรฝึกตัวเอง ดูลมหายใจอย่างมีสติ รับรู้สภาวะในปัจจุบัน แล้วเราจะเริ่มเคยชินว่า ความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็หายไป แล้วอารมณ์อื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ทุกอย่างเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

เราทุกคนต่างมีพื้นที่ในใจที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เราจึงควรฝึกตัวเอง ดูลมหายใจอย่างมีสติ รับรู้สภาวะในปัจจุบัน แล้วเราจะเริ่มเคยชินว่า ความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็หายไป แล้วอารมณ์อื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ทุกอย่างเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

ผลิตภัณฑ์สุขใจ