ร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบกับ SOOK Enterprise ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษ เพื่อขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม :
ประกาศผล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เลือกกิจกรรมที่คุณเข้าร่วม
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิ์ในการลุ้นรับของที่ระลึกจาก SOOK

  กิจกรรมที่เข้าร่วม

  Information

  ชื่อ-นามสกุล

  อายุ

  Contact

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

  Facebook Username

  อีเมล

  Address

  อำเภอ

  จังหวัด

  Interesting

  กิจกรรมที่สนใจ (เลือกได้หลายข้อ)

  ท่านอยู่ในกลุ่มใด? (เลือกได้หลายข้อ)

  อยากให้ SOOK Enterprise จัดกิจกรรมเรื่องใดในอนาคต

  PDPA

  ฉันให้ความยินยอมเพื่อการเก็บ ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับทางการตลาดของทาง SOOK Enterprise

  ฉันให้ความยินยอมในการบันทึก ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในช่องทางต่างๆ ของ SOOK Enterprise

  ดาวน์โหลด Me Books ฟรี!!

  Digital Interactive Books มุ่งให้พ่อแม่-คนใกล้ชิดกับเด็ก ใช้พลังการอ่าน เสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว